Sveriges Radios sändningar i marknätet för digital-tv upphör

3 augusti upphörde Sveriges Radios försökssändningar i marknätet för digital-tv som pågått sedan juni 2008.

Sedan 26 juni 2008 har tre av Sveriges Radios kanaler - P1, P2Musik och P3 - på försök sänts ut i det digitala marknätet för tv. Försöket skulle ursprungligen ha upphört 31 december 2009 men förlängdes i avvaktan på beslut från Radio och TV-verket om tilldelning av nya tillstånd för digitala tv-sändningar.

Sveriges Radio har bedrivit försöksverksamheten tillsammans med Teracom som sändaroperatör. Den kapacitet Sveriges Radio kunnat använda lämnas nu tillbaka för att nyttjas av nya tillståndinnehavare för tv. 

För mer information kontakta:

Claes Rundström, distributionschef
0705-849865

Åsa Lovén, pressinformatör
08-784 18 53
0708-28 86 69
asa.loven@sr.se