Falkvinge: ”Konstaterat att vi hade fel”

Piratpartiet har tänkt om i frågan om barnpornografi. Partiledaren Rick Falkvingen vill inte längre tillåta innehav av barnpornografi där det förekommer brottsoffer, alltså där ett barn utsätts för våldtäkt.

Så här motiverar han omsvängningen.

– Vi konstaterar att det är att jämställa med väldigt känsliga personuppgifter som sjukjournaler och känsliga medlemsregister i politiska partier. I och med det ska det falla under personuppgiftslag och inte vara tillåtet att hantera för obehöriga, vilket i det här fallet är i stort sett alla, säger Rick Falkvinge, partiledare Piratpartiet.

Ekots reporter Birgitta Johansson frågar:
Hur kommer det sig att du har ändrat åsikt från i går och inte längre tycker det som står i valmanifestet?

– Samtidigt har vi alltid varit för att skydda den personliga integriteten. Och den här sortens dokumentation, den förekommer tyvärr, får vi konstatera. Jag uttryckte mig väldigt klumpigt i intervjun med Ekot i går, säger Rick Falkvinge.

I intervjun med Rick Falkvinge i går, så svarade han så här på frågan om Piratpartiet vill tillåta innehav även av barnpornografi där verkliga barn medverkar:

– Vi vill återställa informationsfriheten som den såg ut före 1999, det vill säga lagstiftarna måste ta sitt ansvar och göra om och göra rätt, och i det så ingår att konstatera att man har tyvärr blivit vilseledd av kyrkliga särintressen i den här frågan, säger Rick Falkvinge.

I dag säger alltså Piratpartiets Rick Falkvinge att innehav av barnpornografi ska vara tillåtet bara om det rör sig om tecknade bilder, inte sådana där levande barn tvingas medverka. Man ska alltså inte kunna dömas för att ha tecknade japanska serier i datorn, så som fallet var i den uppmärksammade domen mot en översättare nyligen.

På frågan om han upplever att man blev missförstådd under intervjun i går svarar Rick Falkvinge:

– Nej, det fanns inga missförstånd. Tvärtom, så konstaterade vi att vi hade fel, säger Rick Falkvinge.

Ekots reporter Birgitta Johansson frågar:
Vad tycker Piratpartiet i dag om 1999 års lag?

– Vi tycker det är problematiskt att den används i vårdnadstvister för att fälla serieöversättare för barnpornografiinnehav, när de haft tecknade serier. Det vill vi lösa genom att se till att barnpornografi handlar om riktiga övergreppsbilder på riktiga barn. Det kan inte vara riktigt att kriminalisera någon som ritar ner sina serier på papper. Däremot vill vi inte legalisera någon form av hantering, inhämtning, bearbetning, innehav och så vidare, med riktiga övergreppsbilder, säger Rick Falkvinge.