Lantmäteriet utnyttjat av företag som skickat bluffakturor

Fastighetsregistret på Lantmäteriet i Gävle har missbrukats av ett företag som skickat bluffakturor. För tio tusen kronor köpte företaget adresser till folk utomlands som har sommarstuga i Sverige.

Stugägarna fick sedan ett brev hem på posten som starkt påminde om en sophämtningsfaktura, med korrekt fastighetsbeteckning och allt. Drygt tusen personer betalade räkningen, men lika många blev i stället misstänksamma och anmälde företaget till polisen. På Lantmäteriet fattade man inga misstankar när företaget, kallat ”Kommunal Avfallshantering i Sverige”, beställde adresserna. Men nu ska man se över sina rutiner. Det säger Lantmäteriets chefsjurist Stefan Björkhammar till Radio Gävleborg.