Frosttorka har dödat fjällskogar i Norrland

En omfattande träd- och skogsdöd har uppstått i delar av Norrland efter den senaste vinterns extrema kyla. Främst verkar Jämtlandsfjällen ha drabbats av så kallad "frosttorka" men rapporter om döda, röda skogsområden kommer även från Västerbotten och Norrbotten.

Det här tillståndet har inte funnits sedan i slutet av 1980-talet, enligt professor Leif Kullman vid Umeå universitet.

– Under de senaste 20 - 25 åren så har vi inte haft något som liknar sådana här skador. Det här syns faktiskt på flera kilometers håll. Om man står högt uppe på fjället och tittar ut över vissa fjälldalar så ser man särskilt på myrarna i dalbottnarna att det lyser helt rött av skogsdungarna, och där kan alltså träden ha tappat mellan 80 och 100 procent av alla barr, de har dött, säger han.

Frosttorkan är orsakad av de extremt kalla veckorna i början av året när termometern visade ner mot 40 minus grader på vissa håll.

Det gjorde i sin tur marktemperaturen så pass låg att tjälen höll trädrötterna nedfrysta långt in på sommaren.

Därför kunde rötterna inte ersätta träden den mängd vatten som de svettades ur när vårsolen låg på.

– Barren dör, de torkar ut, säger Leif Kullman.

Jämtlandsfjällen verkar vara värst drabbade, men oroliga från både Västerbotten och Norrbotten har också hört av sig, berättar Leif Kullman.

– Folk i allmänhet som man träffar, och en del ringer och har sett det här fenomenet med död och röd tallskog, undrar ju väldigt mycket vad det beror på, säger han.

Från 1987 års liknande frosttorka finns det fortfarande spår. En del träd har dött helt medan andra fortfarande kämpar för att repa sig.

Hur årets skador kommer att slå är för tidigt att säga eftersom tjälen fortfarande inte har släppt i vissa områden. Men Leif Kullman tror och hoppas att den kommer att hinna göra det innan hösten.

– Det beror lite grann på dels temperaturer och dels nederbörd. Om det regnar mycket försvinner tjälen ganska fort.

De här områdena som du har beskrivit, där är skadan redan skedd?

– Där är skadan redan skedd, där kommer träden att dö i väldigt stor utsträckning. Vi får glesare fjällskogar i vissa områden, säger Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet.