Skäl till oro vid Ängsmogården

Halva lärarkåren ny efter sommarlovet. En jobbig situation, enligt fackombudet Stefan Larsson.
Tidigare i vår hoppade tre lärare vid skolan av i protest mot hur föräldrar till barn i skolan agerade. Men att halva lärarkåren blir ny till hösten betyder inte att fler hoppat av av samma skäl. Dels byggs skolan ut och det sker nyrekrytering, dels är det frågan om att tjänster som är besatta med obehörig personal lyses ut. Andra har fått jobb på annat håll. Till detta kommer att en biträdande rektor har fått en tjänst på en annan skola. Att en del föräldrar uttryckt oro för situationen är förståligt. Det säger fackombudet Stefan Larsson. Han skulle själv ha varit orolig om hans egna barn gått vid en skola där många lärare slutar.