Ecuador

Amazonas oljetillgångar lämnas orörda

Ecuador har tagit ett stort steg mot att inte exploatera oljetillgångarna i Amazonas. Det sker i utbyte mot att rika länder bidrar till att täcka inkomstbortfallet.

När Ecuador för tre år sen lanserade idén att i utbyte mot ekonomiskt stöd från omvärlden, avstå från att exploatera de stora oljetillgångarna i det unika orörda Yasuní-området i den ecuadorianska delen av Amazonas, så möttes det av stort intresse.

Men hur skulle det gå till? Vilka garantier fanns för att avtalet inte skulle brytas? Vem skulle kontrollera de insamlade fonderna? Och vad skulle fonderna användas till?

Det var frågor som väckte starka känslor, så starka att den tekniska kommission som för Ecuadors räkning arbetade med frågan avgick i början av året.

Den hade hamnat i konflikt med president Rafael Correa som hotade med att sätta en plan B i verket, om inte kommissionen gick på hans linje. Den innebar att det var regeringen ensam som skulle kontrollera fonderna och dess användning.

Plan B innebar helt enkelt att kasta Yasuní-projektet på sophögen och ge oljebolagen klartecken att börja exploatera.

Men nu tycks problemen ha lösts. Det är plan B som har kastats på sophögen och dörren har öppnats för att Yasuní-projektet ska bli verklighet.

Det har skett genom ett avtal mellan den ecuadorianska regeringen och FN:s utvecklingsorgan UNDP som reglerar alla de frågor som det tidigare rått oenighet om.

Men för att det hela ska gå helt i lås måste de internationella bidragen uppgå till omkring 25 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär hälften av vad utvinningen av oljereserverna skulle ha gett.

Mycket tyder dock på att det kommer att gå i lås, och redan har flera andra länder sökt Ecuadors hjälp för att utveckla liknande projekt.