Chefsbyte på Armens tekniska skola

Under en ceremoni på fredagmorgonen bytte Arméns tekniska skola, ATS, chef.

Den avgående chefen heter Anders Edqvist, och han lämnar över chefsskapet till överste Mats Klintäng.

Mats Klintäng har tidigare bland annat tjänstgjort på A4 i Östersund och de senaste åren har han varit ställföreträdande chef på Artilleriregementet i Kristinehamn.