Markföroreningar vid skjutbana på Visborg

Marken runt gamla skjutbanan på Visborg kan innehålla mindre föroreningar, på grund av bly från den ammunition som använts.

Det skriver länsstyrelsen till kommunen, och vill nu att marken ska undersökas.

Det är den som förorenat marken som får betala undersökningen, alltså i det här fallet försvaret.

Också vid Skogsholms skyttebana utanför Visby finns det risk för föroreningar eftersom bly från ammunitionen kan ha hamnat i vattnet. Vissa provtagningar i brunnar visar på rester av bly.