Triumf för öppenhetsideal

I England har Wikileaks avslöjande setts som genombrottet för en ny typ av journalistik med samma öppenhetsideal som Wikileaks står för. Det handlar om att göra råa data och dokument tillgängliga så att journalistiken blir lika transparent och öppen som vetenskapen är. Den öppnare journalistiken skapar också nya sätt att göra research där läsarna kan uppmanas att hjälpa till. Men den öppna journalistiken på nätet väcker också svåra frågor om hur till exempel källkritik och skyddet för den personliga integriteten ska hanteras i framtiden.