Potatisskörd på svältgränsen

Det är inte bara länets spannmålsbönder som drabbats av det extrema klimatet i år, som P4 Västmanland berättat om. Även potatisskörden kommer att bli mycket sämre.  Hade det varit för hundra år sedan skulle det ha blivit svält i länet i vinter, säger potatisodlaren Kenth Samuelsson.

Länets potatisodlare står inför en riktig lågsäsong efter årets stora väderväxlingar. Bland annat gjorde det kraftiga regnandet i maj i år att hela odlingar lades under vatten och förstördes.

Kenth Samuelsson vid Götlunda lantbruk nära Arboga säger att han aldrig varit med om något liknande.

– Ja, det är nog det värsta år vi har haft. Först den blöta våren och den långa torkan och sedan en lång regnperiod igen.

– Så vore det här för hundra skulle det ha blivit svält i vinter i år. Med en så liten spannmålsskörd och dålig potatisskörd skulle inte folk ha haft mat på borden.

– Men vad är det då som gör att det ändå inte blir svält?

– Dels är det ju för att vi importerar mat och dels för att forskarna tagit fram förädlade växtsorter som är mer resistenta. Så även om det blir en dålig skörd så blir den i alla fall en mycket större än den skulle ha blivit för ett sekel sedan.

På Götlunda potatis nära Arboga räknar man med att den sammanlagda skörden blir ungefär en tredjedel mindre än normala år. Det innebär stora ekonomiska förluster för odlarna.

Regnen i våras gjorde att man inte kunde bekämpa ogräs på samma sätt och potatisblasten på åkern är också glesare och svagt gulgrön i stället för friskt mörkgrön. Men den potatis som man ändå kommer kunna ta upp har en god kvalitet, enligt Kenth Samuelsson:

– Ja, vi förväntar oss att det blir en lika hög kvalitet på potatisen som tidigare år, säger han.