Ökad elevdemokrati i Jönköping

Under drygt ett år har Jönköpings kommun arbetat med ett elevdemokratiprojekt. Nu har det mynnat ut i en handlingsplan som förhoppningsvis ska öka elevinflytandet i skolorna.
Elevinflytande kan vara allt från att vara med i lokala styrelsen och elevrådet till att få mer att säga till om när det gäller undervisningen. I handlingsplanen skriver kommunen att ett ökat elevinflytande och ett demokratiskt förhållningssätt gör att eleverna tar ett större ansvar för sitt eget lärande, vilket i sin tur ökar motivationen och bidrar till att eleverna får ökad respekt och förtroende för varandra.