Brittiska krigsveteraner får för lite hjälp

Tusentals brittiska soldater, både i aktiv tjänst och veteraner, lider av posttraumatisk stress och det brittiska samhället förväntas få stora problem de närmsta åren med alla veteraner som behöver hjälp. Det menar de frivilligorganisationer som hjälper krigsveteraner.

180 000 brittiska trupper har slagits i Irak och Afghanistan sedan 2003 och man räknar med att cirka 10 000 av dem kommer att handikappas av posttraumatisk stress. Mardrömmar, paranoia, okontrollerad ilska och förvirring är några av de symptom som kännetecknar posttraumatisk stress och som beskrivs som Storbritanniens nya inre fiende.

Även om regeringen satsat drygt 20 miljoner kronor till hjälp för veteraner så kommer det inte att räcka, enligt Bob Paxman som är före detta elitsoldat som nu leder frivilligorganisationen Talking 2 Minds. En organisation där det är krigsveteraner som hjälper andra veteraner.

- Det är ett massivt problem och det görs inte tillräckligt för att hjälpa de drabbade. Jag tror att vi inom 10-15 år kommer få lida för att vi inte tog tag i det tidigare, säger Paxman.

Han har själv lidit av posttraumatisk stress och menar att frivilligorganisationer som Talking 2 Minds jobbar i uppförsbacke. Posttraumatisk stress ses fortfarande en svaghet och det gör att soldater väntar med att söka hjälp.

- Det skapar en ond cirkel som till slut gör tillståndet okontrollerbart, säger Bob Paxman.

Ett längre reportage om posttraumatisk stress och organisationen Talking 2 Minds sänds i  i eftermiddag.