SÖRMLAND

"Svårt för dementa bestämma själva"

Anhöriga och ansvariga sjuksköterskor i Sörmland reagerar på förändringarna i demensvården. Länge har demensboenden kunnat använda kodlås, sänggrindar och bälten för att skydda de demensjuka från att skada sig men nu har de reglerna ändrats.

Föreskrifterna som man följt när man låst in demenssjuka saknar stöd i lagen och den första juli i år tog Socialstyrelsen bort föreskrifterna.

Nu måste demenssjuka själva samtycka till att man låser om dem eller använder bälten.

Christer Nilsson har sin demenssjuka mor på Tunagården i Eskilstuna och han förstår inte hur någon som är dement ska kunna ta sådana beslut själv.

– De kan säga "jag vill inte ha låst" fast innebörden blir fel för dem, säger han.

Christer Nilsson tycker att de anhöriga borde få ta det beslutet. Men varken anhöriga, gode män eller personalen på boendet kommer ha rätt att bestämma.

I Eskilstuna och Katrioneholm tror man inte att det kommer bli så stora förändringar, det gäller att se över rutinerna och försöka tolka vad den demenssjuke inte samtycker till. Men i Strängnäs och Nyköping tror man att det kan bli problematiskt. Annika Jansson jobbar som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Nyköpings kommun.

– Jag kan se att det kan bli problem med vår möjlighet att garantera tryggheten för dementa personer, säger hon.

Samtidigt tycker Annika Jansson att det är bra att uppenbara tvångsåtgärder försvinner.

Socialstyrelsen skriver att de olika säkerhetsåtgärderna inte får användas med syftet att frihetsberöva den sjuke, bara som hjälpmedel om personen samtycker.


Anastasia Konstadinidis
anastasia.konstadinidis@sr.se