Ernstson är stolt över barnahuset i Visby

Barnahuset i Visby har funnits i cirka två och ett halvt år. Det är ett hus dit utsatta barn kan komma för att få hjälp snabbt.

Juristen Eva Ernstson, som var en av de som drev idén om ett hus på Gotland, är stolt över resultatet. Hon pekar på fördelarna med att barnen får en snabbare och mer "skonsam" hjälp.

Idén med ett barnahus är att barn som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp inte ska behöva slussas runt mellan olika myndigheter. Rädda Barnen vill nu att regeringen inför barnahus i hela Sverige. Idag finns det ett tjugotal hus.

Eva Ernstson berättar om barn som en mycket utsatt grupp av brottsoffer. Hon säger att det finns ett mörkertal på cirka 80 procent av de brott som begås mot barn.

I Sverige startade barnahus som en försöksverksamhet på sex platser i landet 2005, på uppdrag av den dåvarande regeringen.

En utvärdering av metoden kommer att ske 2011.