Hemligstämpel felaktig

Kommunchefen i Vilhelmina hade inte rätt att hemligstämpla en rapport om snökanonanläggningen i Kittelfjäll.
Det är bara kommunstyrelsen som får göra det om inget annat bestämts. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom. Nu måste kommunstyrelsen besluta om granskningsrapporten ska fortsätta vara hemligstämplad eller inte skriver kammarätten i domen. Om de som säger nej kan det beslutet överklagas. Granskningsrapporten gjordes för att kolla fakturorna till snökanonanläggningen som en tjänsteman på eget bevåg betalade ut utan politiska beslut. Den rapport som sedan kommunchefen hemligstämplade.