Svindyra kopior av förundersökningar

Det är lätt att tro att övergången från dokument på papper till elektroniska handlingar ska göra tillgången till offentliga handlingar enklare och billigare. Men så stupar det hela på avgifter och stela system.
Nyligen fick Medierna en faktura på mer än 4 800 kr för en CD-kopia av förundersökningen i fallet med den sexdömde förre polischefen i Uppsala. Vi begärde ut en kopia av förundersökningen från Södertörns tingsrätt, där den just blivit offentlig, inför ett reportage om debatten om just offentligheten i processen.
Som ofta består förundersökningen av några tusen sidor. Och eftersom tingsrätten bara fått den på papper av åklagaren, måste den skannas in om någon begär en kopia. Och av det skälet tar tingsrätten - i enlighet med rekommendationer från Domstolsverket - ut full betalning som om det varit papperskopior, dvs 50 kr för första tio sidorna, därefter 2 kr per sida. Trots att kostnaden för kopia nr 2 går mot noll.
Intäkterna för några timmars skanning av Lindberg-förundersökningen har hittills givit Södertörns tingsrätt intäkter i storleksordningen 100 000 kr, eftersom man enligt uppgift sålt givit ut ca 20 elektroniska kopior av förundersökningen.
Beslutet kan överklagas till Skatteverket.
Vad har andra redaktioner för erfarenheter? Kommentera gärna nedan! 

UPPDATERING:
Vi har nu fått mer information från Domstolsverket och lägger här alltså upp . Tacksam för synpunker även på dessa!