Guldfynd i länet

Intresset för att öppna nya gruvor är som bekant stort här i länet. Nu kommer nästa gruvprojekt i Fäboliden.
Lyckselebaserade företaget Lappland Goldminers AB arbetar på att öppna en guldgruva i Fäbodliden 45 km väster om Lycksele. - Vi har klart med ett företag som ska göra en miljökonsekvensutredning och till hösten planerar vi lämna in en ansökan om brytningstillstånd, säger företagets VD Torbjörn Grahn. Fyndigheten kan vara mycket stor men ansökan gäller ett mindre område som nu undersökts grundligt med provborrningar.