Bibliotekskonferens

Svenska bibliotek ska blicka mot Danmark

Idag invigs världens största bibliotekskonferens - IFLA-kongressen i Göteborg. Under en vecka samlas 3000 bibliotekarier från hela världen för att diskutera bibliotekvärldens utmaningar och möjligheter. De svenska bibliotekens välmående är en ständigt omdebatterad fråga och hamnar såklart i fokus när konferensen nu landat i Sverige.

– Digitaliseringen innebär är ett helt nytt sätt att arbeta på. Vi ska kompetensmässigt kunna hantera det, vi ska veta hur våra användare vill ha det, och samtidigt rent tekniskt kunna hänga med i utvecklingen. Det är en tuff uppgift, säger Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie och chefen för Kungliga biblioteket i Stockholm.

Det handlar om miljontals tidningar, böcker, cd-skivor och andra biblioteksskatter som de närmsta åren ska föras in i nya digitala arkiv. Och trots att Sverige traditionellt sett har ett ganska starkt biblioteksväsen måste vi nu ta intryck av andra länder i frågan om digitalisering, menar Gunnar Sahlin. Ett exempel på ett gott föredöme är Danmark där det under flera år talades det om otympliga organisationer och omoderna bibliotek - men stora satsningar de senaste åren har fått de danska biblioteken att andas morgonluft.

– I Sverige pratar vi nu om att vi ska skapa en ny gemensam katalog, det har man länge haft i Danmark. Danskarna har varit ganska duktiga på att koordniera sina insatser, och här tycker jag faktiskt att vi släpar efter i Sverige, säger Gunnar Sahlin.

Ett av de största danska projekten är att i samverkan mellan de regionala bibilioteken organisera ett stort digitalt musikbibliotek - istället för att varje bibliotek var och en för sig fortsätter investera i cd-skivor. Detta digitala arkiv är idag gratis för alla danskar med lånekort. Och med sina nästan fyra miljoner inlagda låtar ska arkivet bland annat kunna vara ett alternativ till betaltjänster och illegal fildelning. Sådana här samarbeten mellan regionala bibliotek måste enligt Gunnar Sahlin bli vanligare i Sverige.

– Det finns vissa av våra nordiska länder där man har satsat på ett helt annat sätt. Här måste de olika departementen, och det gäller både kultur- och utbildningsdepartementen, visa att de kommer att satsa på det under kommande år, säger Gunnar Sahlin.

De senaste åren har det det svenska biblioteksväsendet varit föremål för heta diskussioner. Uteblivna biblioteksplaner i mer än var fjärde svensk kommun, en eventuell upprivning av bibliotekslagen som garanterar varje kommun ett eget bibliotek och nedläggningshot mot filialer runtom i landet. Bara i Göteborg där konferensen anordnas har hela tre av stadens 24 bibliotek hotats av nedläggning det senaste året. Och statistik från bland annat Skolverket och Statistiska centralbyrån visar att läsandet bland barn minskar kraftigt. Gunnar Sahlin tror att digitaliseringen i sig kan vara en lösning på hur barn ska bli mer intresserade av att ta sig in i läsandets värld.

– Biblioteken spelar en stor roll för barn, då kan man säkert med hjälp av ett nytt sätt att läsa och nya presentationer öka intresset. Vi är ju bara i början av den tekniska utvecklingen, säger Gunnar Sahlin.

Biblioteksbranschen och andra bokentusiaster kan dock glädjas åt att det totala antalet låntagare är större än på länge. Men för att kunna möta kraven på dagens bibliotek på samma gång ska vara arkiv, arbetsplats och ett tillgängligt mediecentrum menar Gunnar Sahlin att det är hög tid för svenska bibliotek att komma ur startgroparna och blicka framåt.

– Ibland kan jag tycka att det saknas en känsla för att ta hand om vårt kulturarv i Sverige. Här skulle jag vilja se en skärpning, säger Gunnar Sahlin.