HALLAND

Kungsbacka tar emot få flyktingar

Det är stora skillnader mellan kommunerna i Halland när det handlar om hur många flyktingar de tar emot. En undersökning som Rapport har gjort visar att av alla halländska kommuner är det Kungsbacka som tagit emot minst flyktingar i förhållande till folkmängden de senaste fem åren.

Från januari 2005 till maj i år tog Kungsbacka emot 42 flyktingar.

Hylte har under samma period tagit emot 128. Det trots att Kungsbacka har sju gånger fler invånare.

Av de halländska kommunerna är det Hylte som har tagit emot flest flyktingar i förhållande till befolkningsmängden.