Arkeologiska benfynd vittnar om mycket tidiga redskap

Djurben som är 3,39 miljoner år gamla, med skador gjorda av stenar, har hittats av en internationall forskargrupp. Fyndet visar hur förtidsmänniskor tagit bort kött från ben med hjälp av redskap - något som forskare utgått från var ett beteende som fanns först 800 000 år framåt i tiden.

Två fossila djurbenbitar har hittats av en internationell forskargrupp i Dikika-området i norra Etiopien. På benen har man lyckats identifiera skador som uppkommit då en förmänniska använt sig av en vass sten för att ta bort kött från benen, för 3,39 miljoner år sedan.

Det nya fyndet förändrar forskarnas syn på människans utveckling, säger Lars Werdelin, docent på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Det visar att förmänniskorna som levde vid den här tiden använde sig av redskap i sin vardag och det är en unik upptäckt. Tidigare har forskare utgått från att detta var ett beteende som fanns först 800 000 år framåt i tiden.

Köttet har förmodligen ätits av förmänniskorna kallade Australopithecus afarensis, som levde i regionen vid den här tiden. De strövade runt i grupper likt schimpanser och letade efter föda.

Forskning kring dem har pågått sedan man hittade skelettet av Lucy på 70-talet, som är det mest kända fyndet, men det finns fortfarande många områden som är outforskade, säger Lars Werdelin.

– Det senaste året har varit ett år med massor av nya fynd inom människans utveckling - nya fynd i Sydafrika, det här fyndet, de nya DNA-studierna. Och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle fortsätta så, säger Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Referens:
McPherron, S. P. et al. Evidence for stone-tool-assisted consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia. Nature, vol 466, 12 August 2010. DOI:10.1038/nature09248