val 2010

S vill ta bort vårdavgifter

Om Socialdemokraterna får makten efter valet om några veckor ska det bli gratis att besöka vårdcentralen. Det berättade Socialdemokraterna när de presenterade sitt valmanifest för landstingsvalet.

– Vi vill visa på tre sidor av en rättvis sjukvård och då säger vi; Sänk avgifterna och på sikt ta bort avgifterna i primärvården, skapa moderna och funktionella lokaler och vi vill ha bättre inflytande över hälso- och sjukvården säger Anci Magnusson som är landstingsråd för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Socialdemokraterna tycker alltså att det är för dyrt att gå till vårdcentralen och säger att alla människor, oavsett inkomst, ska kunna besöka vården och därför vill man ta bort vårdavgiften helt.

Människor i vården ska mötas med respekt oavsett bakgrund och hälsotillstånd menar Socialdemokraterna. Men för att det ska bli så krävs det att det blir en rödgrön regering.

En rödgrön regering innebär, enligt Socialdemokraterna, 105 miljoner kronor mer till landstinget och 25 miljoner av dessa ska gå till att i ett första steg sänkta patientavgifterna och på sikt alltså ta bort avgiften helt.

Detta tror Socialdemokraterna ska ge större möjlighet för alla att besöka vården.

– Att ta bort avgiften inom primärvården innebär att vi ökar tillgängligheten och att den som har störst behov av vård faktiskt får del av vården säger Anci Magnusson.