Svårt för arbetsskadade

Idag håller den stora socialförsäkringsutredningen sitt första möte och en del i utredningen är arbetsskadeförsäkringen. Möjligheten att få en skada godkänd som arbetsskada har minskat kraftigt under de senaste tjugo åren. Reportage av Agneta Johansson. Diskussion mellan Kurt Kvarnström (S)och Gunnar Axén (M).