Skåne

Långa köer när myndigheter blev lätta att nå

De nya servicekontor där Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen sitter tillsammans har blivit populära. Stundtals har det varit långa köer på kontoren.

För två år sedan bestämdes att Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen borde finnas i samma lokaler för att bli mer tillgängliga för medborgarna. I sommar har trycket varit hårt i både Helsingborg och Malmö. 

– Vi har en del väntetider, det har vi. Mellan 17 maj och 6 augusti har vi haft 40 300 besökare och det är mycket, säger Helena Lantz som är chef för servicekontoret i Malmö. 

Just i Malmö finns utöver Försäkringskassan och Skatteverket också Pensionsmyndigheten i bygget. Totalt jobbar 30 handläggare med att bemöta kunderna som kan ha frågor om allt från skatt till id-handlingar.  

– De ger information och stöd med hjälp av blanketter men vi fattar inga beslut, förklarar Helena Lantz.  

Istället jobbar myndigheterna ihop för att skapa sammanhang i det som kan uppfattas som byråkratiskt. Tanken är att det ska vara enkelt att kontakta myndigheter och att man ska slippa springa mellan olika adresser.  

I Skåne finns tolv relativt nyöppnade servicekontor. Både i Helsingborg och Malmö har trycket varit hårt från besökarna, semestertider till trots. En del måndagar har det till och med varit kö innan kontoret öppnat.

– Visst, en del väntetider är långa. Då förklarar vi att kommer man en måndag är det bra om man kan komma en annan dag. Men verksamheten har bara varit igång i tre månader så vi försöker hitta olika lösningar så att det ska bli bättre, säger Helena Lantz.