Intern rymde från Arnöanstalten

En fånge på Arnöanstalten i Nyköping rymde igår eftermiddag.
Den intagne var på promenadgården när han klättrade över staketen och sprang iväg från anstalten. Fången, som är dömd till fängelse för en rad mindre brott, är fortfarande på fri fot. Han är inte dömd för några våldsbrott och betecknas inte som farlig. Chefen för anstalten, Ann-Marie Norén-Offerman, säger till SR Sörmland att han borde ha suttit på en annan anstalt med bättre säkerhet.