MRSA-bakterie upptäckt hos svensk gris

Nu har man första gången funnit den antibiotikaresistenta bakterien MRSA hos gris i Sverige. Den är i dag är den mycket vanlig bland djur på andra håll i Europa, och risken är att människor som kommer i kontakt med svinen kan bli smittade.

MRSA, som även kallas sjukhussjukan, är en bakterie som många människor i Sverige bär runt på redan idag. Och oftast visar sig inga symtom, men i de fallen som en infektion av bryter ut kan den bli svårbehandad eftersom antibioktika inte alltid hjälper.

Djur blir inte själva sjuka av bakterien men kan föra över smittan till människor genom direktkontakt. Men bland husdjuren i Sverige och man har bara hittat den i några enstaka fall på häst, hund och katt. Och om smittan skulle få fäste bland djuren så kan det bli en ny smittoväg till människan.

– Problemet skulle vara om det blir etablerat i svenska grisbesättningar och att grisarna skulle bli en reservoar för MRSA som kan föras över till människor, säger Helle Unnerstad som är veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Statens veterinär medicinska anstalt undersökte 200 grisar och det var alltså en av dem som bar på bakterien. Men på många håll i Europa är MRSA- bakterien mycket vanlig, till exempel i Spanien där varannan gris bär på smittan. För att förhindra att fler djur smittas tar man nu till olika åtgärder.

– Vi kommer ju att gå ut med råd till våra producenter bland annat att man ska vara försiktig med livdjurshandel, framför allt om man importerar djur. Även vanliga råd som god handhygien, säger My Sahlman på Lantbrukarnas riksförbund.