Omdiskuterat Graffiti-evenemang

Idag startar Riksteaterns evenemang "Art of the Streets" på Södra Teatern i Stockholm. Graffitimålare, forskare och debattörer deltar för att diskutera gatukonstens plats i det offentliga rummet. Stockholms trafikkontor blev inbjudet för diskutera Stockholms Stads klotterpolicy, men avböjde för att de inte vill medverka i sammanhang som kan väcka intresse för olaglig graffiti. Debatt mellan Claes Thunblad, Stockholms trafikkontor och Peter Liljeros, stabschef på Riksteatern.