S valmanifest: Mer jobb, mer utbildning

Socialdemokraterna prioriterar jobben, utbildning, vården, skolan och minskade klyftor i valet. Det sade Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin när hon presenterade vad partiet kallar sina vägval på en pressträff i Stockholm.

Socialdemokraterna vill satsa sammanlagt fem miljarder kronor på nya reformer som bland annat ska ge jobb åt ungdomar, och fria hemtjänsttimmar åt äldre. Det framkom när partiet i dag presenterade sina mest prioriterade valfrågor. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin lyfte fram ungdomssatsningen.

– Hittills har vi haft ett förslag om att den som anställer en arbetslös ungdom så tar man bort arbetsgivaravgiften helt. Nu bygger vi ut det så att också om man tar in en praktikant eller en trainee-plats så tar man bort arbetsgivaravgiften. Allt för att göra fler vägar möjliga för unga att få inträde på arbetsmarknaden, säger Mona Sahlin.

Ungefär 750 miljoner kronor beräknar Socialdemokraterna att den nya satsningen skulle kosta. Och totalt sett skulle alltså dagens förslag kosta fem miljarder, pengar som Socialdemokraterna tänker finansiera till sista kronan. Mona Sahlin var i dag tydlig med vilket budskap som partiet vill hamra in i väljarna.

– Att välfärd aldrig ska ges efter något annat än behov. Att när det uppstår ett reformutrymme så ska det utrymmet gå till att öka jämlikheten och inte till att sänka skatterna, säger Mona Sahlin.

Socialdemokraterna vill att äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar, oavsett inkomst. De ska kunna användas för alltifrån teaterbesök till snöskottning.

Och med en särskild skolsatning på bland annat lärartäthet ska Sverige platsa i OECD:s tio i topp när det gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Ett annat förslag är att både barnfamiljer och äldre ska få tillgång till hemsjukvårdsbilar för att förbättra akutsjukvården.

Socialdemokraterna kommer också att lyfta fram forskningsfrågor i den här valrörelsen. Bland annat föreslås forsknings- och riskkapitalavdrag som skulle kosta sammanlagt en och en halv miljard kronor. Dessutom vill Mona Sahlin se ett mer organiserat samarbete mellan företag, forskning och politik.

– Jag vill lyfta upp det till statsministers nivå. Och om jag blir statsminister leda en sådan kommission som ska ta fram en innovationsstrategi för Sverige. Jag tror att det är farligt om politiken har beröringsskräck med att sitta ner tillsammans med parter och näringsliv. Så vill jag jobba, säger Mona Sahlin.