Oro för dåliga vägar

Dom närmaste veckorna ska 31 miljoner gran- och tallplantor fraktas på vägarna, från Kilåmons plantskola i Näsåker till olika platser i hela Norrland. Nu är plantskolan orolig att vägarna ska bli ofarbara på grund av tjälskotten. Plantorna är mycket känsliga å kan maximalt vänta en-två dagar på plantering. Plantskolan har fått dispens från Vägverket för att klara transporterna.