Politik

Sifo: Mycket jämnt inför valet

En ny opinionsmätning från Sifo visar att de borgerliga partierna fortfarande har ett övertag inför valet, men osäkerheten är fortfarande stor.

– Det är jämnt mellan blocken. Förut var det ju också ganska jämnt, men med fördel för de rödgröna, säger chefen för Sifos opinionsmätningar, Toivo Sjörén.

Siffrorna som publiceras i Svenska Dagbladet i dag visar upp en bild av opinionsläget som är väldigt lik den som varit under hela sommaren. Det är väldigt jämnt mellan blocken, med en liten fördel för de borgerliga partierna. De får 48,6 procent i undersökningen jämfört med de rödgröna som får 45 procent.

Fortfarande är det många väljare som inte vet vilket parti de ska rösta på och det stora antalet osäkra väljare gör att läget är helt ovisst. Nästan var femte väljare bestämmer sig först sista veckan och en stor andel har inte bestämt sig för vilket block de ska rösta på.

Totalt sett har opinionssiffrorna varit stabila under hela sommaren för samtliga partier. De senaste tydliga förändringarna kom för ett par månader sedan och Toivo Sjörén på Sifo pekar ut några händelser som kan ligga bakom det.

– Det var då omsvängningen kom, efter att det var Greklandskris och också första gången som de rödgröna presenterade ett gemensamt budgetalternativ.

Sedan början av sommaren har det rått stiltje, men nu börjar det kanske röra på sig, tror Toivo Sjörén.

– Så väldigt mycket nytt har ju inte kommit, även om det nu kanske kommer. Men de olika talen, i går och i dag, slår ju inte igenom i den här mätningen.

Dagens mätning visar också att regeringen fortfarande har ett klart övertag bland män, där stödet är 50,9 procent, samtidigt som de rödgröna bara får 39,2.

Bland kvinnor är läget det omvända. Där väljer 50,8 procent de rödgröna i undersökningen och 45,5 procent väljer de borgerliga partierna.