Alltfler dödliga dykolyckor

Sen 1995 har det inträffat 45 dykolyckor i dom svenska vattnen och minst 28 dykare har omkommit. Det visar en sammanställningen från Sjöfartsverket som Ekot har tagit del av.
Flest dykningar under hela dyksäsongen genomförs under Kristihimmelsfärds-helgen, då dykare ofta är orutinerade. Under helgen kommer därför räddningstjänsten och Kustbevakningen att träffa fritidsdykare för att diskutera dyksäkerhet. Skagerack är det område som varit värst drabbat av allvarliga dykolyckor. Sammanlagt 15 personer har omkommit sedan 1995. Därefter följer Öresund med 10 döda, Kattegatt med 6 och Kalmarsund med 4 döda i dykolyckor sedan 1995.