östersund

Anmäler Försäkringskassans väntetider

Trots en rad åtgärder för att förkorta handläggningstiderna så kvarstår problemen med att komma i kontakt med Försäkringskassans personal. Helena Hüglow som var sjukskriven i 8 veckor på grund av en bruten fotled har nu JO-anmält Försäkringskassan för långsamma handläggningstider.

Efter att läkaren beslutade att Helena skulle vara sjukskriven skulle hon invänta svar från Försäkringskassan. Men något svar kom inte. Istället försökte hon att nå dem via telefon, men på grund av de långa väntetiderna gav hon upp och skickade ett brev istället. Efter cirka en och en halv månad fick hon svar.
– Då kom det ett brev tillbaka, och de skulle ha kompletteringspapper för vissa saker. Så jag skickade dem då, berättar Helen Hüglow.

Det skulle ändå dröja ytterligare en och en halv månad innan Försäkringskassan ringde Helena. Det saknades fortfarande en del uppgifter, men denna gång nöjde de sig med att få informationen via telefon.

Men till sist kom ett beslut. Helena skulle få ersättning för tre veckor och inte åtta, och förklaringen var att Försäkringkassan tyckte att hon skulle ha sökt jobb under sjukskrivningstiden.

Att folk får vänta orimligt länge för beslut är inte något som är ovanligt. Det visar bland annat en rapport som JO, Justitieombudsmannen gjorde i mars 2010. Enligt Anneli Svensson på JO har kritiken mot sena handläggnings- och telefontider varit så omfattande att de inte har kunnat utreda alla fall.

Sonja Söderberg är enhetschef på Försäkringskassan i Östersund. Hon säger att alla ärenden hanteras inom bestämda tidsramar om alla underlag finns på plats.
– Vi har uppföljningar och dialoger med medarbetarna kontinuerligt så att vi jobbar på ett bra och riktigt sätt för kunden, säger Sonja Söderberg.

Alee Farrohi