kulturpolitik

Barnkulturen - hur ska vi göra med den? Adelsohn Liljeroth (M) och Pagrotsky (S) avslöjar planerna

Ett barnkulturår 2012 och en fast scen för barnteater är några av de saker som socialdemokraternas talesman i kulturfrågor, Leif Pagrotsky vill, genomföra om oppositionen tar makten efter valet. Dessutom vill han riva upp alliansens kulturpolitiska mål som hunnit existera i knappt ett år.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tycker dock att det skulle äventyra barns rätt till kultur och om alliansen vinner valet vill hon satsa mer på projektet Skapande skola.

- Jag vill ha ett nationellt barnkulturår redan 2012 där vi ålägger och inbjuder myndigheter, kommuner, kulturskapare och organisationer att höja sin ambitionsnivå när det gäller verksamhet riktad till barn och unga, säger Leif Pagrotsky. När vi genomför detta ska hela Sverige präglas av att barnens behov lyfts fram. Det gäller alltifrån byggnadsminnesmärkningar, slott, museer till teater, musik, litteratur och annat.

Leif Pagrotsky vill också utveckla projektet Skapande skola, alliansens satsning på kultur i hög- och mellanstadiet och värna de estetiska ämnena i gymnasiet.

- Den borgerliga majoriteten i riksdagen har ju alldeles nyligen beslutat att de estetiska ämnena inte ska vara obligatoriska ämnena på gymnasiet. Det har vi varit emot och om det går så kommer i alla fall jag att verka för att det återtas, säger han.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill också utveckla Skapande Skola till att inkludera lågstadiet och småningom även förskolan och gymnasiet. Hon vill även tillsätta en ny bokutredning.

- Nu finns det väldigt mycket tyckande på just på läsningsområdet så att få mer kunskap är viktigt, säger Adelsohn Liljeroth. Läsandet går ner och framför allt förståelsen av det man läser går ner. Så att satsa vidare på bibliotek, olika läsprojekt och följa den här statistiken är viktig. Är det så att läsandet går ner eller tar man in språket på andra sätt? För även dataspel och serier kan ju utveckla språket, säger hon.

Oppositionen har tidigare kritiserat den borgerliga kulturpolitiken för att kultur- och musikskolans avgifter har blivit för dyra och vill införa en maxtaxa för kommunerna. Men det är Lena Adelsohn Liljeroth inte intresserad av.

- Avgiften till kultur- eller musikskolor är ju kommunernas ansvar. Det ska vi inte från rikspolitiken lägga oss i, säger hon.

Om oppositionen vinner valet vill Leif Pagrotsky ta tillbaka de gamla kulturpolitiska målen som introducerades 1974 och uppdaterades senast 1996. Men de inkluderar inte barns och ungas särskilda rätt till kultur något som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tror riskerar att undergräva arbetet med barnkultur.

- Jag kan ju konstatera att mycket av det som oppositionen har föreslagit är en återgång till det som har varit och de kulturpolitiska målen känns inte särskilt moderna idag.

Men Leif Pagrotsky är övertygad om att de gamla målen skyddar barn och ungas rätt till kultur likaväl som de nya.

- Under den tiden har barnkulturen i Sverige genomgått en revolution. Och att komma och säga att de målen, som vi vill fullfölja, sätter barnkulturen på undantag, det är faktiskt nonsens, säger han slutligen.

Hedwig Weibull, SR Kulturnytt
hedwig.weibull@sr.se

På fredag, den 20 augusti, hör ni kulturministern igen här i Kulturnytt. Då inleder vi vår granskning av samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska ambitioner inför valet.