Lyckan skattas högt i Bhutan

Bhutan är ett litet land högt upp i Himalayas berg med 700 000 invånare som anser sig lyckligare än de flesta. Hemligheten ligger i en statligt fastställd filosofi om bruttonationell lycka. Ett särskilt institut har till uppgift att mäta varje politiskt beslut i landet utifrån hur mycket lycka det kommer att bidra med. Reportage av Jon Thunqvist.