Förebyggande antibiotika får ner användningen

Att ge antibiotika i förebyggande syfte vid en operation är effektivt och minskar antibiotikaanvändningen. Det visar en forskningsgenomgång som gjorts av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU.

Det kan låta som en dålig idé att ge förebyggande antibiotikabehandling, när antibiotikaanvändningen måste hållas på så låg nivå som möjligt för att inte bakterier ska bli resistenta. Men förebyggande behandlingar är regel vid många operationer – och nu visar en stor vetenskaplig genomgång från SBU att det är effektivt för de flesta av de studerade kirurgiska behandlingarna.

Bengt Jeppsson, kirurgiprofessor i Lund har lett arbetet.

– Typexemplet är det jag själv sysslar med, tarmkirurgi. Där tvingas du öppna ett organ som är fullt av bakterier. Där är det visat sedan lång tid tillbaka att tillförsel av antibiotika precis före operationsstart sänker risken för infektionskomplikationer påtagligt, säger han.

Det är de egna bakterierna kroppen behöver skyddas mot vid en operation. De kan ställa till med allt från ytliga sårinfektioner till livshotande infektioner i en hjärtklaff eller bröstbenet.

Förebyggande antibiotika används i stor utsträckning vid operationer. Men ofta används flera doser antibiotika, trots att en dos oftast räcker enligt SBU:s forskningsgenomgång.

– Det är väldigt viktigt att den dosen ges vid rätt tillfälle. Den ska ofta ges väldigt nära själva öppnandet, själva starten av operationen, säger Bengt Jeppsson.

Andra åtgärder kan hjälpa till att minska infektionsrisken konstaterar SBU också. Att få patienten att sluta röka, till exempel.

– Infektionsrisken är mycket större hos rökande patienter, framför allt om de röker ända fram till operationstillfället, konstaterar Bengt Jeppsson.

Ännu en åtgärd är att hålla patienten varm under hela operationen.

– Det görs idag ibland, men kanske inte så systematiskt som man skulle kunna önska.

Att använda förebyggande antibiotika på rätt sätt kan till och med göra att det behövs mindre antibiotika totalt sett, enligt SBU-rapporten. Minskad antibiotikaanvändning minskar risken för att bakterier blir resistenta mot mediciner som är och kommer att förbli viktiga att ha, inte minst vid operationer framöver.

En del operationer skulle inte kunna göras utan hjälp av verksamma antibiotika, säger bengt Jeppsson.

– Vi har patienter som är i riskgruppen för att få infektioner, till exempel diabetiker eller patienter med andra komplicerade sjukdomar, där måste vi ha antibiotika för att över huvud taget kunna genomföra kirurgi. Så vi måste spara på krutet och använda det på rätt sätt, för vi måste ha det.