Lättare sälja skog

Skogsindustrierna välkomnar förslaget att underlätta för företag att köpa och byta skog sinsemellan.
Det är enmansutredaren Ivar Johansson som i betänkandet Ägande, och struktur inom jord och skog, som nyligen överlämnats till jordbruksministern, föreslår lättnader vad gäller försäljning av skog. Utredaren föreslår också att oseriösa köp av skog ska motverkas genom striktare tillämpning av skogslagen istället för att ändra de nuvarande reglerna i jordförvärvslagen.