Nyköping

Ökad social oro i Brandkärr

Den sociala situationen i bostadsområdet Brandkärr i Nyköping oroar socialtjänsten och polisen. Enligt kommunen har flera personer flyttat in i området och de inflyttade familjerna är inte kända inom socialtjänsten och därför är det oklart om de är föremål för integrationsinsatser eller om de behöver andra sociala insatser.

Kommunen talar om trångboddhet och ökad kriminalitet bland unga vuxna och om barn som vistas utomhus på kvällarna.

Det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem vittnar om en ovanligt hög förslitning i trapphus och tvättstugor. Dessa familjer har sannolikt i första hand kommit från andra delar av landet men polisen uppger också att några troligen även kommer via Skavsta.

Kommunens sociala division föreslår därför en rad åtgärder, i grunden handlar det om en satsning på utökad service och kontaktskapande verksamhet i Brandkärr och en kartläggning av situationen i området.