Swedbank: Risken för deflation ökar

Risken för att västvärlden halkar ner i en deflationsspiral, liknande den som Japan har upplevt de senaste 20 åren, har ökat. Den varningen uttrycker Swedbank i sin senaste globala konjunkturrapport.

Bankens chefekonom Cecilia Hermansson tycker att en sådan utveckling skulle vara mycket problematisk.

– Man förväntar sig att priser ska falla och då skjuter man upp sin konsumtion. Och företag har svårt att höja priser, så att det på så sätt blir väldigt svagt för arbetsmarknaden, och det är också väldigt svårt att sanera skulder i ett läge där priserna hela tiden faller för då ökar skuldernas värde, säger Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

Enligt Swedbank har alltså risken för ett så kallat Japanscenario i västvärlden ökat. Det innebär att tillväxten i ekonomin är svag samtidigt som människor förväntar sig sjunkande priser. Och eftersom räntorna redan är nära noll så blir det omöjligt för centralbankerna att stimulera ekonomin med räntesänkningar. Den enda ekonomiska tillväxten i ekonomin härstammar i ett sådant läge från finanspolitiska åtgärder.

– Japan är redan där och har varit där en längre tid. Nu ser vi risken för att även Europa, framför allt Tyskland, och en del andra länder i Eurozonen, inte minst i Sydeuropa, men också USA, kan riskera att hamna i ett läge av deflation, säger Cecilia Hermansson.

Men Swedbanks huvudscenario är att världen trots allt går emot en, om än hackig, trög och bräcklig, tillväxt. I år förväntas så världsekonomin att växa med 4,3 procent tack vare en stark återhämtning från de mycket låga nivåerna under finanskrisen. Och framöver förväntar sig Swedbank att västvärldens ekonomiska utveckling blir trög men positiv, medan tillväxtländerna i Asien får stå för de ekonomiska fiolerna.

– Har vi en världsekonomi som kan växa med drygt fyra procent i år, något svagare nästa år, så får vi se det som bra med tanke på den otroliga nedgång som vi har haft och de problem som världsekonomin fortfarande har.