Byggkostnader kan sänkas

Det finns för få bostäder i Göteborg och i övriga landet och de är i allmänhet alldeles för dyra. Men det går att drastiskt sänka byggkostnaderna, med så mycket som 20--30 procent.

Det menar byggkonsulten Juri Lutz. Som ett exempel tar han kommunala Gårdstensbostäder i Angered som vid ett tillfälle kunde sänka byggkostnaderna med nästan 40 procent.

– Istället för att prata om en totalentreprenad så gjorde man det i delar, en delad entreprenad. Man gick från tre anbudsgivare till 120, och det är klart att det var en väldigt skillnad. Då fick man också priser därefter. Så här kan man göra om man vill. Men då kräver det att man är en väldigt kompetent beställare, säger Juri Lutz.

Byggbranschen är innefektiv, teknikutvecklingen går för långsamt, det finns bara ett fåtal stora aktörer och en låg produktion håller bostadspriserna uppe.

Det här är några av de stora problem som branschen måste jobba bort enligt byggkonsulent Juri Lutz.

Han har själv en snart femtioårig erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen b l.a som byggnadsingenjör.

Juri Lutz är också jobbat som regeringens bostadsutedare. Och han känner igen situationen från mitten av 1960 talet, åren innan miljonprogrammet, när vi hade den senaste stora krisen i bostadsfrågan.

– Det har inte på något sätt ändrat sig. Efter 45 år är man tillbaka där igen.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se