Amiral kritisk mot rederier i Adenviken

Sverige har just lämnat över befälet över EU:s marina operation i Adenviken utanför Somalia. Piratattackerna har minskat, men flottiljamiral Jan Törnqvist som lett styrkorna menar att ännu fler hade kunnat stoppas om rederierna hade tagit sitt ansvar.

– Tyvärr måste man säga att de har lyckats dels på grund av att fartygen själva inte har vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sig. Passivt då, med taggtråd eller låsa dörrar, luckor till däck eller manövrera.

– Jag säger inte att det är så, men vi tror att det är så. Vi har alltså haft helikoptrar i luften. De har varit på plats på mindre än tio minuter och ändå har de lyckats klättra ombord på fartygen, säger han.

Menar du att fartygen i vissa tar för lite ansvar själva för att förhindra piratattacker?

– Ja, det menar jag. Och det kan man väl tycka efter att ha varit här och tittat på hur det ser ut i området.

Under de fyra månader som Sverige lett EU-styrkan utanför Somalias kust har man förhindrat nära 50 piratattacker. Dessutom har man eskorterat in 90 000 ton förnödenheter till Somalia.

Det säger Jan Törnqvist som fört befälet. När han nu lämnar över till franska kollegor så säger han att det hade underlättat om man hade kunnat stoppa piraterna innan de gav sig ut till sjöss. I dag har EU-styrkan inget mandat att inte ingripa på land, även när de ser att pirater lastar sina båtar med vapen och gör sig redo för en attack.

– Vi vet vad de håller på med, de förbereder kriminell verksamhet. Och vi kan inte göra något åt det innan de kommer ut på sjön.

Skulle du vilja ha mandat att gå in även på land och förhindra piraterna?

– Ja, det är nästa steg när vi ser och kan urskilja tydligt att det är klara avgränsningar. Sedan är det självklart någonting man måste yppa med stort omdöme och en stor portion sunt förnuft. Det är väl nästa steg, att bedriva någon form av polisiär verksamhet på land då där man kan ta hand om de här.

– Och det jag menar att inte att EUNAVFOR ska gå i land, eller att vi ska skicka trupper, utan att det är att vi ska försöka få till ett fungerande samhällsskick i Somalia, med någon hjälp. Det gör vi ju allaredan, att närma oss det här sönder fallande landet med flera olika funktioner.