Östersundsbo till kdu:s styrelse

Theresa Hemlin, 17 år från Östersund, är föreslagen att ingå i kristdemokratiska ungdomsförbundets förbundsstyrelse.
I frågan om de homosexuellas rätt att adoptera vill Theresa Hemlin gå längre än både moderparti och ungdomsförbund. Homosexuellas rätt att adoptera ska inte begränsas till att gälla endast närstående barn, ander Hemlin. Andra frågor hon brinner för är att ungdomar ska ha något vettigt att göra på fritiden och att samhället ska vara mindre segregerat. Theresa Hemlin är ombud till kristdemokratiska ungdomsförbundets riksmöte som inleds idag.