Kalmar län

Nöjda småpartier

De flesta lokala partier i länets kommunfullmäktigeförsamlingar är nöjda med den gångna mandatperioden. I enkät från Sveriges Radio Kalmar svarar merparten att de fått igenom sin politik i flera eller enstaka sammanhang.

– När det gäller hjärtefrågor för VDM vill jag särskilt nämna Mejeriet, säger Olof Nimhed som är förstanamn för Kommunpartiet VDM i Västervik.

Kommunpartiet VDM som bildar majoritet i Västervik tillsammans med alliansen är ett av de två lokala partier som upplever att de fått igenom sin politik i flera sammanhang. Det andra är Torsåspartiet som ju kan dra nytta av den vågmästarposition de fick i Torsås.

Men också partier som inte har någon egentlig makt i kommunen upplever att de kunnat påverka, i alla fall i enstaka frågor. Det gäller t ex Ölandspartiet i Borgholm och även Pensionärspartiet SPI i Nybro som nämner inrättandet av en äldreombudsman.

Ölandspartiet Södra i Mörbylånga kommun där Charlotte Barvestad är förstanamn tycker också de gjort nytta även om de inte fått igenom några helt egna förslag.

– Däremot har vi i några fall kunnat bromsa upp förslag som vi tycker inte är så bra, säger Charlotte Barvestad.

Ett par partier medger fullt ut att de haft svårt att få igenom sin politik som Livskvalite i Högsbys Gunnar Hult som säger att man blir sidsteppad när man står utanför en allians. Socialisterna Välfärdspartiet i Västervik där Johannes Regell är ordförande är inne på samma linje, men är ändå nöjd då de fått en plattform för sina politiska budskap.

– Vad det handlar om är att vi har fått ut det, fler vet vad vi vill, säger Johannes Regell.

Att vara företrädare för ett lokalt parti i en kommun med i övrigt bara etablerade rikspartier kan vara lite speciellt.

De flesta av dom lokala partiernas företrädare i länet som Sveriges Radio Kalmar talat med upplever sig väl bemötta men deras mer otraditionella politiska bakgrund utmanar.

- Jag tycker det är viktigt att man visar respekt oavsett om det är ett stort eller ett litet parti, säger Charlotte Barvestad, Ölandspartiet Södra.

De lokala partierna har uppenbart olika taktik för hur de ska slå sig fram bland de etablerade partierna. Flera har inlett samarbete med dem medan andra som Socialisterna Välfärdspartiets självvalt ställt sig vid sidan om.

- Vi är inte inröstade för att vara en i mängden, säger Johannes Regell.