Allt fler sjuka av farlig matbakterie

Fler och fler i Europa blir sjuka av listeriabakterier. Aldrig tidigare har Danmark och Sverige rapporterat in så många fall som man gjorde förra året. Det handlar om en allvarlig typ av listeria som drabbar nästan uteslutande äldre personer med nedsatt immunförsvar.

EU-länderna försöker nu reda ut vad de senaste årens ökning beror på.

– Det hela är väldigt oklart. Resultatet av de rapporter och artiklar som skrivits hittills är att man vet inte förklaringen till denna ökning, säger Sofie Ivarsson epidimolog på Smittskyddsinstiutet.

Hittills i år har 39 fall upptäckts i Sverige. Förra året anmäldes 73 fall av listeriainfektion i Sverige - det högsta antalet någonsin. Även Danmark hade rekordmånga fall och i övriga Europa ser man också en ökning.

Det handlar om en allvarligare listeriatyp som ger influensaliknande symptom som kan  leda till hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och i värsta fall döden.

Även om till exempel gravida och personer med allvarliga sjukdomar är extra känsliga så är det nästan uteslutande äldre personer med  dåligt immunförsvar som insjuknar nu. Och det handlar om fall som är skilda från varandra. 

Flest fall per invånare är det i norra Sverige.

– Det kan bero på att det bor fler människor där i de drabbade åldersgrupperna, det kan kanske bero på sjukvårdssystemen, att man äter annorlunda eller att fiskrökerier och livsmedelsföretag ligger där, närheten till Norge… Det finns många olika teorier, säger Sofie Ivarsson.

Listeriabakterier kan finnas i opastöriserade ostar, rökta fiskvaror, smörgåspålägg och färdigrätter. Bakterien växer till sig vid kylförvaring.

För att utreda listeriaökningen har EU-kommissionen startat en provtagning på livsmedel i alla EU-länder. Sverige har utökat sin provtagning, men hittills har man inte hittat några överraskningar.

– Vi ser ju att just gravad och rökt fisk som är vacuumförpackad kylförvaras under längre tid. Det ser ut som att det är även i den här kartläggningen kommer att vara i den typen av mat där det är vanligast att hitta listeria, säger mikrobiolog Mats Lindblad på Livsmedelsverket.

Det finns flera teorier om varför listeria ökar. En handlar om maten till äldre.

– I Danmark hade man ett utbrott förra året som man kunde koppla till mat som levererades till äldreboende, men där instruktionerna inte var tillräckligt tydliga eller att de äldre inte förstod att man skulle hetta upp maten utan åt den otillräckligt tillagad och därmed fick i sig listeriabakterier som kunde finnas i produkterna, säger Sofie Ivarsson på Smittskyddsinstitutet.

-- Det är något vi har tittat på i Sverige också men som vi kommer att titta mer på eftersom vi sett att man gjort det i andra länder, framför allt i Danmark, säger hon.