Dålig kontroll av livsmedelsanläggningar

De flesta av landets kommuner brister i sin kontroll av livsmedelshandlare, bensinstationer och restauranger. 43 procent av näringsställena fick ingen kontroll alls förra året.

Livsmedelsverket kritiserar också kommunerna för att det inte blir några sanktioner för de livsmedelshandlare som missköter sig.

– Vi efterlyser att när man gör sin kontroll och ser brister att man också agerar. Och att man gör det på ett rättssäkert sätt så att företagen får sanktioner ställda mot sig utifrån vad man brustit i och att man också får förklarat för sig vad som är fel, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket riktar skarp kritik mot de flesta av landets kommuner. Nästan hälften av alla livsmedelsaffärer, vårdinrättningar, bensinstationer och kiosker som hanterar och säljer mat fick ingen inspektion förra året.

Utslaget på hela landet så blev 57 procent av handlarna kontrollerade.

Men det var många kommuner som gjorde färre inspektioner än så - exempelvis Karlsborg och Skinnskatteberg - där inspekterades endast sju respektive åtta procent av alla näringsställen.

Endast i två kommuner, Skara och Nykvarn, gjorde man en fullständig inspektion.

Också branschorganisationen Livsmedelshandlarna är kritisk mot de bristande kontrollerna. Det beror delvis på att enskilda livsmedelshandlare betalar i genomsnitt 25 000 kronor till sin kommun för att få en inspektion gjord, berättar Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna.

– Du får betala avgift varje år till kommunen, men det kommer inte ut någon kontrollant, säger han.

Livsmedelsverket är också kritiskt till att kommunerna har så stor brist på inspektörer.

– Vi efterlyser också att man anställer fler inspektörer, säger Alexander Sobestiansky.

Enligt sektionschef Ann-Sofie Eriksson på Sveriges Kommuner och Landsting är man medveten om att kontrollen inte fungerar.

– Det är inte acceptabelt att det är så pass låg kontroll.

Ann-Sofie Eriksson säger också att man vet att kommunerna tar betalt för tjänster som man inte utför.

– Kommunerna har fått möjlighet ta betalt för tillsyn och ska göra det, men det är svårt att rekrytera utbildad personal.

Att inte kontrollerna inte utförs leder till att konsumenterna drabbas, menar Pär Bygdeson, vd för branschorganisationen Livsmedelshandlarna.

– I slutändan blir det ju att medborgarna i en kommun inte kan lita på att kontrollen av butiker och gatukök och krogar har utförts på det sätt de har rätt till.