Flygmätningar avslöjar atmosfärens hemligheter

Med hjälp av ett litet flygplan som flyger tvärs över hela jorden håller forskare på att få fram en tydligare bild än någonsin av gaserna i atmosfären. Och de tidiga resultaten förvånar.

I våras gav sig ett litet jetflygplan med folk och mätutrustning från USAs nationella atmosfärforskningscenter ut på en riktig berg-och-dalbanefärd mellan nordpolen och sydpolen. Man tog luftprover, från trettontusensjuhundra meters höjd ner till bara 150 meter, och så upp igen.

Nu börjar man få en mer korrekt bild av hur luftföroreningar och växthusgaser sprider sig i atmosfären. Tidigare har man fått förlita sig på att göra mätningar i marknivå och sedan konstruera beräkningsmodeller för att kunna säga något om vad som händer högre upp.

Flera av resultaten från flygmätningarna överraskande. Man såg till exempel att sotpartiklar från Asien tvättas ur atmosfären av regnet över Stilla havet i betydligt högre grad än vad åtminstone 14 olika beräkningsmodeller för globala luftföroreningar kommit fram till.

Man upptäckte också att koncentrationen av den mycket kraftfulla växthusgasen lustgas ökade ju högre upp man kom. Det är tvärtemot vad beräkningsmodellerna säger.

Det resultatet förvånar professor Leif Klemedtsson vid Göteborgs Universitet som forskar just om lustgas.

– Det kan man minst sagt säga. Om det här stämmer innebär det antingen att vi har fel på våra modeller, eller att vi har en källa i den övre atmosfären som vi tidigare inte har känt till. Det påverkar hur vi ska tolka den största källan till lustgas från jorden; jordbruket.

Lustgas är en 300 gånger så stark växthusgas som koldioxid.

Forskningen är ännu inte vetenskapligt publicerad utan presenterades vid ett forskarmöte i Brasilien. Den beskrivs på tidskriften Natures hemsida: