Världsnaturfonden får kritik från yrkesfiskarna

I Världsnaturfondens fiskguide uppmanas svenska konsumenter att antingen helt avstå, eller att vara försiktiga med att köpa svenskfångad torsk.

Enligt Henrik Svenberg, ordförande för Sveriges fiskares riksförbund, kvarstår oviljan att köpa svenskfångad torsk, trots att vissa bestånd nästan helt återhämtat sig.

– Det finns fortfarande ett ganska stort motstånd även om vi har sett vissa öppningar i marknaden till följd av vetenskapliga råd som är tydliga. Och vi menar då att Världsnaturfonden borde följa med de här vetenskapliga råden.

Vad leder guiden till?

– Hittills har den lett till att vi har fått exportera nästan all östersjötorsken till Frankrike och Belgien och andra länder i Europa. Och vi vill inte fortsätta med det. Vi vill kunna sälja den på en svensk marknad.

Bråket handlar alltså om en guide, en slags vägledning för oss konsumenter och som utges av Världsnaturfonden. Skaldjur och fiskar är antingen röd-, gul- eller grönlistade, där rödlistningen innebär att Världsnaturfonden då helt avråder från köp. Torsk har alla tre färger i den här guiden beroende på var torsken fångas.

Världsnaturfondens fiskeexpert Inger Näslund håller inte med om yrkesfiskarnas kritik mot fiskguiden.

– Jag kan förstå kritiken men jag tycker att den är ganska obefogad utifrån det att fisket själva har ett ansvar för att hålla fisket långsiktigt hållbart. Det vi har gjort är att ha lyft upp frågan och framfört fiskens och den marina miljöns röst på den obalans som är.

– Att konsumenter sen har valt fisk från de fisken som är i bättre balans, det är ju inte vårt val. Det vi gör är ju att förmedla informationen som förut inte har funnits.

Det är inte helt lätt att veta hur beståndet av torsk ser ut. Joakim Hjelm, vid Fiskeriverket är laborabtoriechef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil och han förklarar att just det stora östra torskbeståndet i Östersjön är nu bättre än på länge till skillnaden från vissa andra.

– Vi har olika bestånd som ser olika ut. Om vi börjar i Östersjön så ser det östra beståndet gynnsamt ut nu, det är bättre än på länge. Det västra beståndet i Östersjön ser inte lika bra ut.

– Om man sen går till Kattegatt så är det det sämsta året hittills. Och när vi kommer ut i Skagerak och Nordsjön så ser det bättre ut men man måste ändå vara återhållsam.

Så det går inte att säga generellt att den är hotad eller att den har återhämtat sig?

– Nej, man måste titta per bestånd.