Vattenproblem i Borgholm

Sedan elvatiden idag är det stora problem med vattenförsörjningen till Borgholms tätort. Detta sedan en läcka uppstått på huvudledningen från vattenverket i Köpingsvik. Trycket i ledningarna är dåligt och missfärgning av vattnet kan förekomma, men vattnet är inte farligt att dricka.
Vid tvåtiden kommer en tankbil med vatten till stadsdelen Rosenfors, som just nu helt saknar vatten i kranarna. Inte förrän framåt kvällen räknar man med att ha normalt tryck i ledningarna igen.