Bråttom med bostadsrättsombildning innan valet

Nu har fler bråttom att få igenom bostadsrättsombildningar. Det menar branchorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, som säger att en av orsakerna är ett eventuellt regeringsskifte. Socialdemokraterna vill nämligen ha en större majoritet bland boende för att få igenom ombildning av hyreshus i framtiden.

– Människor börjar snabba på lite här nu. Och det gör de väl rätt i, för skulle oppositionens förslag gå igenom så innebär det en väldig försvåring att genomföra en ombildning till bostadsrätt, säger Björn Isaksson på Sveriges Bostadsrättsbildare.

Enligt branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare SBB ombildades rekordmånga hyreslägenheter till bostadsrätter förra året till ett värde av 21,3 miljarder kronor.

Och tempot är fortsatt högt, enligt SBB så vill fler just nu passa på att också få igenom sin bostadsrättombildning ganska snabbt, vilket främst beror på två saker: framtida eventuella räntehöjningar och ett förslag från oppositionen.

Om de rödgröna vinner valet kommer det innebära att det krävs högre majoritet, 75 procent jaröster, för att kunna ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Ylva Johansson är socialdemokratisk välfärdspolitisk talesperson.

– Vi vill att det ska finnas både hyresrätter och bostadsrätter. Och då kan man inte fortsätta ombilda hyresrätter till bostadsrätter på samma sätt som sker i dag. Därför vill vi att det ska krävas en större majoritet hos de boende när man ska ombilda från hyresrätt till bostadsrätt.

Hur mycket större majoritet vill ni ha?

– Vi tycker att tre fjärdedelar är en lämplig gräns, säger Ylva Johansson.

Istället för två tredjedelars ja-röster som det är i dag, så ska det vara tre fjärdelars ja-röster - annars inget köp. Men det här är ett slag i luften, säger Mats Odell, finansmarknadsminister med ansvar för bostadsförsörjning:

– Det här räcker inte för att stoppa ombildningen i Stockholms innerstad. Där är det lätt att få fram 75 procent. Men det skulle helt stoppa möjligheterna att få en mera blandad upplåtsform i förorterna, säger Mats Odell.

Men är det bra att det ser ut som det gör i storstädernas stadskärnor, att bostadsrätter börjar bli majoritet?

– Det som är viktigt är att vi har en mångfald. Och det tror jag vi har hittat en annan väg att nå, genom att göra det mera attraktivt att förvalta hyresrätter.