Fannbyn

Industritomt för förorenad för villor

Gifter i marken gör att det ser ut att bli nej till nya villor vid gamla sågverket i Fannbyn mellan genvalla och Orrviken.

Det trots att översiktsplanen pekar ut området som ett tänkbart bostadsområde.

ÖP rapporterar att markföroreningar är en av orsakerna till att planläggningen för bostäder på den gamla industritomten inte blir av.