Om Studio Ett

Studio Ett är ett dagligt aktualitetsmagasin med fördjupad journalistik.

Vi ger dig utfrågningar av makthavare, debatter, samtal och närgångna intervjuer.

Våra reportrar runtom i landet och Sveriges Radios utrikeskorrespondenter ger dig de långa kvalificerade reportagen från såväl svenska förortstorg som internationella krishärdar.

Med energi och engagemang vill vi på ett lättillgängligt sätt ge våra lyssnare vad de behöver för att förstå nyhetsutvecklingen och få inblickar i andra människors villkor. 

Studio Ett rör sig oftast nära de stora nyhetshändelserna, men gör också ibland tvära kast bort från nyhetsfloden och till det mer udda och personligt berättade.

Lyssningen på Studio Ett har ökat de senaste fem åren och ökningen sker främst i åldersgruppen 29-49 år. Den senaste mätningarna visar att vi varje dag har cirka 500 000 lyssnare.

Under en vecka har ungefär 1 miljon personer hört någon del av programmet. Den genomsnittliga lyssningstiden är 36 minuter. Vi har ganska exakt lika många manliga som kvinnliga lyssnare.