Rödgrön splittring i fråga om förmögenhetsskatt

Det är osäkert om fastigheter ska tas med i den nya skatt på förmögna som de rödgröna vill införa om de vinner valet. Men villor och fritidshus utgör hälften av svenskarnas samlade förmögenhet, visar siffror som Ekot har tagit fram.

Miljöpartiet vill inte att villor och fritidshus ska räknas med i en eventuell ny skatt på förmögna som ska dra in fyra miljarder kronor. Men i den tidigare förmögenhetsskatten var hus väldigt viktiga.

Uppgifter om svenskarnas förmögenhet har inte samlats in sedan 2007 då förmögenhetsskatten avskaffades. Men Statistiska centralbyråns siffror visar att svenskarna då hade tillgångar på drygt 7 500 miljarder kronor.

Villor och fritidshus motsvarade 3 600 miljarder eller nästan halva summan. Bankkonton, aktier, obligationer och olika fonder räknades bara ihop till knappt 2 200 miljarder. Resten var jordbruk, hyresfastigheter och bostadsrätter.

Samtidigt hade svenskarna skulder på 2 200 miljarder och en del var säkert fastighetslån som minskade förmögenheten på hus.

Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiska talesperson, tror att det ändå går att införa en ny skatt utan att det påverkar fastighetsägare allt för mycket.

– Eftersom vi tar in bara drygt hälften utav vad den gamla förmögenhetsskatten inbringade så finns det goda möjligheter att se till att exempelvis de som äger en dyr fastighet men har låga inkomster inte kommer vara bärare av den nya beskattningen, säger Thomas Östros.

Men om det innebär att fastigheter helt ska räknas bort i en ny skatt, eller bara påverka skatteinbetalningarna för rika, vill inte Östros säga.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson är medveten om att fastigheter utgör en stor del av svenskarnas förmögenhet. Men var pengarna i stället borde tas ifrån är oklart.

– Jag vill inte gå in på den detaljen, säger Miljöpartiets Peter Eriksson som vill undanta fastigheter från förmögenhetsskatten.